Tłumaczenia konferencyjne, tłumaczenia spotkań biznesowych i oficjalnych, uroczystości ślubnych itp. Przesyłanie tłumaczenia Tekst do tłumaczenia wraz z przysięgą można przesłać do nas faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w naszym biurze. Gotowe tłumaczenia dostarczane są klientowi, w zależności od oczekiwań, pocztą elektroniczną, faksem, płytą CD w przypadku tłumaczeń nieautentycznych, lub w formie wydruku tradycyjną pocztą, kurierem lub osobiście w naszym biurze.